Neem voor meer informatie contact op met Johan, Marije of Jan:

Johan Niemeijer
johan@cleandenken.nl
06-51601518

Marije Kappert
marije@cleandenken.nl
06-11375858

Jan van der Ploeg
jan@cleandenken.nl
06-54311342

Contact

U bevindt zich hier: Home

cLean denken

Ook binnen de gemeente heeft de term LEAN inmiddels zijn intrede gedaan. Maar wat betekent het in de praktijk en hoe kunt u het gebruiken bij ontwikkelingen als e-Overheid, Antwoord© en regiegemeente. En hoe is het te gebruiken bij de uitdagingen die de bezuinigingen met zich meebrengen.  Met deze speciaal voor gemeenten ontwikkelde cursus/workshop combinatie, kunt u met uw team kennis maken hoe LEAN binnen de gemeente toegepast wordt. Tevens kunt u uw eerste eigen proces LEAN maken en ervaren welke mogelijkheden dit in de praktijk biedt.

Methode

LEAN management is een denkwijze die in de industrie veel wordt toegepast. In het kort komt het er op neer dat bij elke handeling wordt nagegaan wat de toegevoegde waarde is voor de klant en of alleen die dingen die ook daadwerkelijk iets aan “waarde” toevoegen worden gedaan. Met andere woorden: elimineer alle verspillingen in het proces.  Deze denkwijze heeft in de industrie inmiddels spectaculaire resultaten opgeleverd.

Wij hebben deze denkwijze vertaald naar de meer complexe gemeentelijke processen. De gemeente heeft namelijk niet met één klant te maken, maar met een scala aan klanten, die elk een eigen resultaat verwachten. Zo is bijvoorbeeld de aanvrager van een vergunning klant, maar ook de buurt die een leefbare omgeving wil, de bestuurder die verantwoordelijk is, en zelfs een collega die voor handhaving verantwoordelijk is. Kortom meerdere belanghebbenden met allen hun eigen verwachtingen.

Voor wie

De cursus/workshop is bedoeld voor medewerkers die binnen uw organisatie aan de slag gaan met het toepassen van LEAN, maar ook voor het managementteam om te leren en te ervaren wat LEAN betekent voor de wijze waarop “het werk” georganiseerd kan worden. Het is uitermate geschikt om op een leuke en inspirerende wijze samen als  groep na te denken over hoe uw gemeente om gaat met de uitdagingen van de komende jaren.

Duur

De cursus/workshop bestaat uit één dag waarin aandacht besteed wordt aan de theorie achter LEAN en de vertaling naar gemeentelijke processen. Dit wordt gecombineerd met een toelichting op onze aanpak en misschien wel het belangrijkste: wij passen dit direct toe op een door u gekozen proces. Tijdens de optionele tweede dag, zal aandacht besteed worden aan het omgaan met veranderingen bij het implementeren van de LEAN processen.

Opzet workshop

Met onze LEAN aanpak wordt met een groep mensen, gezamenlijk en op een gestructureerde wijze een traject doorlopen om in beeld te brengen wie de klanten zijn en wat hun belang  is. Vervolgens wordt stap voor stap het proces onder de loep genomen en getoetst op wat het bijdraagt aan hetgeen men verwacht. Hierbij stimuleren we de groep om buiten ingeslepen werkwijzen te denken en vooral om ook gebruik te gaan maken van de moderne e-Overheid en ICT mogelijkheden. Processen worden als keten benaderd en er wordt gekeken of samenwerking binnen en buiten de gemeente een bijdrage kan leveren. Uiteindelijk levert de aanpak een goed inzicht op in het proces en eveneens een aantal concrete verbetermogelijkheden die, zoals uit praktijk voorbeelden blijkt, efficiëntievoordeel opleveren.

Met deze cursus/workshop leren we u niet alleen onze werkwijze toe te passen, maar besteden we ook aandacht aan het traject dat er op volgt. Het implementeren van een LEAN proces betekent namelijk dat het één en ander verandert, en het invoeren van veranderingen vraagt om een gedegen en doordachte aanpak. Wij besteden aandacht aan het herkennen van hetgeen mensen beweegt om te veranderen en welke aanpak het beste bij uw organisatie past.

Resultaat

Na de workshop wordt het herontworpen proces uitgewerkt. Deze zal worden opgeleverd samen met een rapport. In dit rapport staan o.a. de klant en de belanghebbenden, en de verbeterpunten en randvoorwaarden om vanuit het huidige proces tot het herontworpen proces te komen.

  • © 2011 cLean Denken
  • p/a Ter Borchlaan XX, Eelderwolde
  • tel: 06-51601518